HOME

  • slide-bergkristal Edelsteentherapie is een therapie die op een natuurlijke manier een positieve invloed heeft op de balans van lichaam, geest en gevoel en is toepasbaar op vele manieren bij mensen en dieren. Wat ik je kan geven is al mijn kennis van de afgelopen 40 jaar omtrent stenen, mineralen, kristallen, mensen en dieren. Stenen zijn fantastische helpers om juist datgene te doen in het leven wat er toe kan leiden dat een evenwichtige stabiele balans bereikt kan worden.
  • slide-rozenkwartsAls we goede resultaten willen hebben met de edelstenen en mineralen is het heel belangrijk goed voor ze te zorgen en zorgvuldig met ze om te gaan. Als een edelsteen gedragen wordt, dan ontstaat er een wisselwerking tussen de drager en de edelsteen. Dat wil zeggen dat bij spanning de edelsteen die opneemt en op die manier er toe bijdraagt dat de drager zelf geen last van spanning meer heeft.
  • slide-hangersAlle stenen worden persoonlijk uitgetest, zodat ook zeker een reactie verwacht kan worden. Na ongeveer drie maanden wordt weer opnieuw getest of dezelfde steen nog nodig is of dat er een andere steen als vervolg gedragen moet worden. Het kan ook zijn dat de conditie van de steen niet goed meer is en deze vervangen moet worden. Het uittesten gaat met een balanstest. Dit blijkt na jaren werken met deze methode, zeer goed te functioneren.
  • slide-labradorietOok in 2020 is de winkel open voor iedereen die kennis wil maken met Edelsteentherapie of gewoon wil komen genieten van de prachtige stenen en mineralen die aanwezig zijn. Mens en dier nog steeds persoonlijk door mij getest kunnen worden op de meest functionele steen, en wordt daarbij indien gewenst ook doorgegeven wat deze steen te vertellen heeft middels een korte reading.

DE KRATER is weer open maar wel op een aangepaste manier.

Het is voorlopig niet zo dat er weer een gewone inloop zal zijn voor iedereen.

Voor een bezoek zal van te voren een afspraak gemaakt moeten worden zodat het zeker is dat er geen onveilige situatie zal ontstaan. Aan deze afspraken zijn geen extra kosten verbonden. 

Wij houden ons vanzelfsprekend aan alle veiligheidsregels  en verwachten dat bezoekers dat zelf ook doen. Betalen kan dus ook alleen contactloos of met de pin.

Afspraken kunnen telefonisch of per mail gemaakt worden voor de donderdag, vrijdag en zaterdag.

Telefonisch ben ik hiervoor het best bereikbaar tussen 18 en 20 uur op tel.nr.: 0561688737
Het mailadres is: mooieaarde@dekrater.nl

Het is  natuurlijk ook mogelijk om via de mail de juiste stenen voor je te testen. Dat gaat alsvolgt:

Mail een recente foto van jezelf waarop je alleen staat met daarbij een korte beschrijving van je wensen. Ik kan dat dan voor je uittesten en mail je mijn conclusie.  De steen/stenen kunnen dan naar je worden opgestuurd. Wil je weten of je eigen steen nog o.k. is stuur dan ook een foto mee van je eigen steen. Ik test ook dat dan voor je uit. Het komt dus allemaal ook op deze manier helemaal goed.
Mail naar: mooieaarde@dekrater.nl

De Krater geschiedenis:
Opgericht in 1980 door Tosca Tetteroo met de bedoeling Edelsteentherapie in Nederland bekend te maken.
Sinds de start van De Krater is er veel belangstelling van de media. Er verschenen publikaties in o.a. Top Santé, Santé, Margriet, Libelle, Onkruid, Paravisie, Para-Astro, Flair, Telegraaf, Body en Mind, Spiegelbeeld, Tatwa en BewustZijn Magazine, Ook de Televisie kwam regelmatig een kijkje nemen. Edelsteentherapie was nieuw in Nederland.
Op Radio Veronica was Tosca Tetteroo gedurende 7 jaar op zondag te beluisteren.
Er is intussen veel gebeurd. Er zijn veel mensen in De Krater opgeleid tot Edelsteentherapeut en Edelsteentherapie is inmiddels bij velen bekend. Het pionierswerk is geslaagd.

De Krater NU:

Er is verhuisd: van de boerderij in Nijeberkoop naar de grote school in Oldeberkoop, naar een prachtig kasteel in Frankrijk en het kleine huisje in Oldeberkoop, en via de Pastorie van Oldeholtpade is nu De Krater in Ter Idzard neergestreken.
Rustig en compact, als een heel mooi en krachtig juweel in het landelijke Friesland. De cursussen worden in Ter Idzard maar ook op andere locaties gegeven.
Natuurlijk is er in al die jaren veel gebeurd. De Krater heeft ook veranderingen ondergaan die er toe hebben geleid dat de Edelsteentherapie een breder werkvlak heeft gekregen.
Zie hiervoor het nieuwste boek: Alles over Edelsteentherapie, uitgeverij Samsara
Zo is gebleken dat de prachtige edelstenen en mineralen niet alleen gebruikt kunnen worden om fysieke kwalen te genezen maar dat ze ook bewustzijnsveranderingen teweeg kunnen brengen in de levens van de mensen die De Krater bezoeken.
Stenen zijn fantastische helpers om juist datgene te doen in het leven wat er toe kan leiden dat een evenwichtige stabiele balans bereikt kan worden, waardoor die fysieke kwalen helemaal niet meer nodig zijn als signalen van de ziel.
Veranderen en leren gelukkig te zijn met dat wat aanwezig is kan in deze hectische tijd een goede bijdrage leveren aan een betere wereld voor iedereen.
De aard van stenen is onbaatzuchtigheid, en dat is iets waar wij van kunnen leren.
In De Krater wordt op een unieke manier samengewerkt met de krachten van edelstenen en mineralen.
Mogen zij laten ervaren wat schoonheid en natuurlijke kracht kan doen.
Het werkt, en velen hebben dan ook ervaren dat Geluk ligt in een goede balans tussen gevoel en verstand.
Het fysieke lichaam volgt dan vanzelf en heelt wat er te helen is.
Ook in 2018 is de winkel open voor iedereen die kennis wil maken met Edelsteentherapie of gewoon wil komen genieten van de prachtige stenen en mineralen die aanwezig zijn. Er verandert niets aan het feit dat mens en dier nog steeds persoonlijk getest kunnen worden op de meest functionele steen, en wordt daarbij indien gewenst ook doorgegeven wat deze steen te vertellen heeft middels een korte reading. Dit is gratis en hoort bij de werkwijze van De Krater. Hiervoor is iedereen welkom tijdens de openingsdagen van De Krater.
In De Krater wordt maatwerk geleverd en krijgt iedereen een goede begeleiding.
Tot slot: geniet van wat er is, en laat je verrassen in De Krater, Tosca Tetteroo

EDELSTENEN EN MINERALEN IN ONZE TIJD

In onze tijd hebben we de voor- en nadelen van alle mogelijkheden die deze tijd ons biedt.
Onze wereld is niet meer aan één territorium gebonden, alle edelstenen en mineralen zijn nu binnen ons bereik. Alle culturen zijn vermengd en leven door elkaar heen.
Ook alle ervaringen worden uitgewisseld en dat maakt onze tijd uniek.
We leven in een wereld waarin het meeste draait op een verstandelijke benadering van alles wat wij doen. Het is niet eenvoudig om ons weer open te stellen voor de gevoelsmatige benadering die bij de natuurvolken en oude culturen zo vanzelfsprekend was. Alles moet wetenschappelijk verklaard worden voordat we het geloven. We zijn het vertrouwen in ons eigen gevoel een beetje kwijt geraakt. Gelukkig komt daar langzaam verandering in. We zijn nu aangekomen in een Nieuwe Tijd, het Aquariustijdperk, waarin we weer contact gaan zoeken met de oude waarden en weer verantwoordelijkheidsgevoel gaan voelen voor onze eigen wereld en voor onszelf. De balans tussen natuur en mens kan hersteld worden. We kunnen dat doen op een manier die past bij het heden, en daarbij alle wijsheid uit het verleden meenemen. Er is ruimte voor nieuwe ervaringen.
Het eerste waarmee we het beste kunnen beginnen is het weer accepteren van de krachten van de natuur, dus ook van de edelstenen en mineralen.
Als nuchtere westerlingen zoeken we naar bewijzen, en gelukkig hebben we daarbij enig houvast aan de Kirlian-fotografie of aura-fotografie, een uitvinding van onze eigen tijd die het mogelijk maakt om op een foto de uitstraling te zien van een plant, dier en mens, maar ook van een steen.
Dit heeft voor een doorbraak gezorgd. Dit is wat we wilden: een zichtbaar bewijs van de waarheid. De waarheid dat een steen ook tot de levende wezens behoort. Ze hebben een aura, net zoals wij dat hebben.
Toch blijft het soms nog moeilijk om een steen als ‘natuurlijk’ wezen te aanvaarden.
We zijn gewend om te kijken naar wat er op de aarde groeit, maar wat er in de aarde groeit, daar hebben we niet zo’n binding mee. Groeien, vinden wij, moet je kunnen zien gebeuren, snelheid is waar we op ingesteld zijn.
Daarbij komt dan nog dat we gewend zijn aan ‘dingen’, aan materiële zaken om ons heen, en stenen worden vaak ook zo bekeken. Maar een steen heeft zijn groeiproces al gehad als wij hem aan het aardoppervlak te zien krijgen, hij wordt niet groter of kleiner, er zit geen beweging in. Dus in onze ogen is hij dood.
Maar dat is beslist niet het geval. Een steen is een zeer langzaam gegroeid wezen, met heel veel compact opgeslagen informatie en een eigen uitstraling. Het is een wezen van een ander niveau. En om daarmee in aanraking te komen moeten wij ons dus op een ander niveau gaan begeven.
Het leren ‘aanvoelen’ wat de uitstraling is, leren kijken en luisteren naar wat de stenen ons te vertellen hebben, is voor ons vaak een training van enige tijd. Maar als er dan een wisselwerking tussen de steen en de mens ontstaat, wordt het leven verrijkt op een andere dan materiële manier. Het is een bijzondere ervaring.
Juist nu, in deze tijd, ontstaat steeds meer behoefte aan de lichtkracht van de stenen en mineralen. Ze zijn goede en waardevolle begeleiders op ons levenspad. Het beste kunnen we zoeken naar een steen die past bij de levensfase en de omstandigheden waarin we ons bevinden. Zo kunnen er in ons leven verschillende steensoorten nodig zijn die een stukje van ons leven begeleiden.