HOME

HET IS MOGELIJK OM DE JUISTE PERSOONLIJKE EDELSTEEN/STENEN VOOR JE UIT TE TESTEN VIA DE E-MAIL.
Hoe dat precies gaat vind je onder het knopje: Mogelijkheden hierboven.

De Krater geschiedenis:
Opgericht in 1980 door Tosca Tetteroo met de bedoeling Edelsteentherapie in Nederland bekend te maken.
Sinds de start van De Krater is er veel belangstelling van de media. Er verschenen publikaties in o.a. Top Santé, Santé, Margriet, Libelle, Onkruid, Paravisie, Para-Astro, Flair, Telegraaf, Body en Mind, Spiegelbeeld, Tatwa en BewustZijn Magazine, Ook de Televisie kwam regelmatig een kijkje nemen. Edelsteentherapie was nieuw in Nederland.
Op Radio Veronica was Tosca Tetteroo gedurende 7 jaar op zondag te beluisteren.
Er is intussen veel gebeurd. Er zijn veel mensen in De Krater opgeleid tot Edelsteentherapeut en Edelsteentherapie is inmiddels bij velen bekend. Het pionierswerk is geslaagd

Natuurlijk is er in al die jaren veel gebeurd. De Krater heeft ook veranderingen ondergaan die er toe hebben geleid dat de Edelsteentherapie een breder werkvlak heeft gekregen.
Zie hiervoor het nieuwste boek: ALLES OVER DE KRACHT VAN EDELSTENEN, UITGEVERIJ SAMSARA.
Zo is gebleken dat de prachtige edelstenen en mineralen niet alleen gebruikt kunnen worden om fysieke kwalen te genezen maar dat ze ook bewustzijnsveranderingen teweeg kunnen brengen in de levens van de mensen die De Krater bezoeken. Nog steeds komen mensen vanuit heel Nederland en zelfs vanuit het buitenland naar De Krater om een juist advies te krijgen en de daarbij behorende edelstenen of kristallen uit te laten testen. De jarenlange ervaring van Tosca Tetteroo en persoonlijke adviezen dragen bij aan een gezonde balans van lichaam en geest.

Stenen zijn fantastische helpers om juist datgene te doen in het leven wat er toe kan leiden dat een evenwichtige stabiele balans bereikt kan worden, waardoor die fysieke kwalen helemaal niet meer nodig zijn als signalen van de ziel.
Veranderen en leren gelukkig te zijn met dat wat aanwezig is kan in deze hectische tijd een goede bijdrage leveren aan een betere wereld voor iedereen.
De aard van stenen is onbaatzuchtigheid, en dat is iets waar wij van kunnen leren.
In De Krater wordt op een unieke manier samengewerkt met de krachten van edelstenen en mineralen.
Mogen zij laten ervaren wat schoonheid en natuurlijke kracht kan doen.
Het werkt, en velen hebben dan ook ervaren dat Geluk ligt in een goede balans tussen gevoel en verstand.
Het fysieke lichaam volgt dan vanzelf en heelt wat er te helen is.

EDELSTENEN EN MINERALEN IN ONZE TIJD

In onze tijd hebben we de voor- en nadelen van alle mogelijkheden die deze tijd ons biedt.
Onze wereld is niet meer aan één territorium gebonden, alle edelstenen en mineralen zijn nu binnen ons bereik. Alle culturen zijn vermengd en leven door elkaar heen.
Ook alle ervaringen worden uitgewisseld en dat maakt onze tijd uniek.
We leven in een wereld waarin het meeste draait op een verstandelijke benadering van alles wat wij doen. Het is niet eenvoudig om ons weer open te stellen voor de gevoelsmatige benadering die bij de natuurvolken en oude culturen zo vanzelfsprekend was. Alles moet wetenschappelijk verklaard worden voordat we het geloven. We zijn het vertrouwen in ons eigen gevoel een beetje kwijt geraakt. Gelukkig komt daar langzaam verandering in. We zijn nu aangekomen in een Nieuwe Tijd, het Aquariustijdperk, waarin we weer contact gaan zoeken met de oude waarden en weer verantwoordelijkheidsgevoel gaan voelen voor onze eigen wereld en voor onszelf. De balans tussen natuur en mens kan hersteld worden. We kunnen dat doen op een manier die past bij het heden, en daarbij alle wijsheid uit het verleden meenemen. Er is ruimte voor nieuwe ervaringen.
Het eerste waarmee we het beste kunnen beginnen is het weer accepteren van de krachten van de natuur, dus ook van de edelstenen en mineralen.
Als nuchtere westerlingen zoeken we naar bewijzen, en gelukkig hebben we daarbij enig houvast aan de Kirlian-fotografie of aura-fotografie, een uitvinding van onze eigen tijd die het mogelijk maakt om op een foto de uitstraling te zien van een plant, dier en mens, maar ook van een steen.
Dit heeft voor een doorbraak gezorgd. Dit is wat we wilden: een zichtbaar bewijs van de waarheid. De waarheid dat een steen ook tot de levende wezens behoort. Ze hebben een aura, net zoals wij dat hebben.
Toch blijft het soms nog moeilijk om een steen als ‘natuurlijk’ wezen te aanvaarden.
We zijn gewend om te kijken naar wat er op de aarde groeit, maar wat er in de aarde groeit, daar hebben we niet zo’n binding mee. Groeien, vinden wij, moet je kunnen zien gebeuren, snelheid is waar we op ingesteld zijn.
Daarbij komt dan nog dat we gewend zijn aan ‘dingen’, aan materiële zaken om ons heen, en stenen worden vaak ook zo bekeken. Maar een steen heeft zijn groeiproces al gehad als wij hem aan het aardoppervlak te zien krijgen, hij wordt niet groter of kleiner, er zit geen beweging in. Dus in onze ogen is hij dood.
Maar dat is beslist niet het geval. Een steen is een zeer langzaam gegroeid wezen, met heel veel compact opgeslagen informatie en een eigen uitstraling. Het is een wezen van een ander niveau. En om daarmee in aanraking te komen moeten wij ons dus op een ander niveau gaan begeven.
Het leren ‘aanvoelen’ wat de uitstraling is, leren kijken en luisteren naar wat de stenen ons te vertellen hebben, is voor ons vaak een training van enige tijd. Maar als er dan een wisselwerking tussen de steen en de mens ontstaat, wordt het leven verrijkt op een andere dan materiële manier. Het is een bijzondere ervaring.
Juist nu, in deze tijd, ontstaat steeds meer behoefte aan de lichtkracht van de stenen en mineralen. Ze zijn goede en waardevolle begeleiders op ons levenspad. Het beste kunnen we zoeken naar een steen die past bij de levensfase en de omstandigheden waarin we ons bevinden. Zo kunnen er in ons leven verschillende steensoorten nodig zijn die een stukje van ons leven begeleiden.